Logopediepraktijk Lage Zwaluwe
Logopediepraktijk Lage Zwaluwe
info@logopediepraktijklagezwaluwe.nl

Welkom bij Logopediepraktijk Lage Zwaluwe 

Op deze site vindt u informatie over de logopediepraktijk. Het is een allround praktijk waar u terecht kunt met stem-, spraak-, taal en gehoorproblemen. Om u of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden vind ik het heel belangrijk om intensief samen te werken met bijvoorbeeld de verwijzende instantie en/of de school.

Mocht u vragen hebben of wilt u of uw kind of uzelf aanmelden voor logopedie dan kunt u contact opnemen. Dit kan zowel telefonisch alsmede via het contactformulier op deze website. U kunt ook uw vraag mailen op info@logopediepraktijklagezwaluwe.nl. 

 

Adresinformatie

Logopediepraktijk Lage Zwaluwe
Princenhil 47
4926 EE  Lage Zwaluwe
Tel: 0168-48 64 13. Bij geen gehoor, kunt u het antwoordapparaat inspreken. 

Wat is logopedie?

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en paidein'. 'Logos' staat voor gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden. Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'. Vroeger gebruikte men hiervoor wel eens de term 'spraakleraar'.

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen. 

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is Logopediepraktijk Lage Zwaluwe aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de NVLF. Daarnaast  is de praktijk ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Voor registratie in dit kwaliteitsregister gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Ook maakt logopediepraktijk Lage Zwaluwe deel uit van een intervisiegroep in een kwaliteitskring met collega-logopedisten uit de regio. 

Logopediepraktijk lage zwaluwe is lid van de NVLF                       

Logopediepraktijk Lage Zwaluwe is ingeschreven in het kwaliteitsregister